Từ tháng 7 đến tháng 10 có 40 “Người AT” được nhận lì xì mừng tuổi mới!

Vượt qua đại dịch Covid-19, tổ chức sinh nhật chung vui hàng tháng sẽ là một trong những hoạt động thường xuyên góp phần kiến tạo văn hóa A&T Group.