HỆ THỐNG CỬA HÀNG FASTFOOD TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

HỆ THỐNG CỬA HÀNG FASTFOOD TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

Sơ đồ vị trí quầy Memos FastFood tại nhà ga quốc nội T1 Cảng HKQT Nội Bài Hình ảnh thực tế cửa hàng Memos FastFood tại khu vực công cộng, sảnh E nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài Hình ảnh thực tế cửa hàng MEMOS Souvenirs & FastFood khu vực cách ly nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài Với không gian …