VTV1-LÀO CAI LÀ ĐIỂM SÁNG VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

VTV1-LÀO CAI LÀ ĐIỂM SÁNG VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

"Thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Lào Cai đặt ra. Từ chủ trương này Lào cai đã cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và trở thành điểm sáng thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu của các tỉnh Trung …

TỔNG QUAN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI PHƯỜNG KIM TÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

TỔNG QUAN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI PHƯỜNG KIM TÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI PHƯỜNG KIM TÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI Vị trí dự án: Phường Kim Tân, Thành phố Lào cai, Tỉnh Lào cai Bản đồ vệ tinh về vị trí dự án Hình ảnh thực tế tại dự án Quy mô dự án: Tổng diện tích dự án : 14.188m2 Diện tích sàn xây dựng: 51.134,41m2 Mật độ xây dựng: …