Tuyển dụng Quản lý Trang trại AT Farm – Thanh Hóa

Tuyển dụng Quản lý Trang trại AT Farm – Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam tuyển dụng Quản lý trang trại Nông nghiệp sạch. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Xây dựng quy trình sản xuất: Xây dựng quy trình, lập kế hoạch, theo dõi, thu thập thông tin về tình hình phát triển, các yếu …

Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển dụng Nhân viên Nhân sự. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực …

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG – AT LÀO CAI

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG – AT LÀO CAI

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam tuyển dụng:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Quản lý, giám sát biện pháp thi công, bản vẽ shop, làm việc trực tiếp với nhà thầu, tư vấn giám sát, đơn …

Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – AT LÀO CAI

Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – AT LÀO CAI

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Thẩm định dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Lập kế hoạch thực hiện dự án …

TUYỂN DỤNG: Lái xe văn phòng

TUYỂN DỤNG: Lái xe văn phòng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển: Vị trí tuyển dụng: Lái xe văn phòng Số lượng: 01 Mô tả công việc: Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo và các đơn vị theo lệnh điều động. Vệ sinh, quản lý xe được giao: Kiểm tra, …

TUYỂN DỤNG: Nhân viên Sale Bất động sản

TUYỂN DỤNG: Nhân viên Sale Bất động sản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Sale Bất động sản. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Kinh doanh bán các sản phẩm Bất động sản: Lập danh sách các sản …

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Quay, chụp, biên tập nội dung hình ảnh, video... Cho các chiến dịch …

Tuyển dụng: Trưởng phòng kế hoạch đầu tư – AT Thanh Hóa

Tuyển dụng: Trưởng phòng kế hoạch đầu tư – AT Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Thẩm định dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Lập kế hoạch thực hiện dự án trong …

Tuyển dụng: Nhân viên Thiết kế Kiến trúc

Tuyển dụng: Nhân viên Thiết kế Kiến trúc

  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế kiến trúc. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế, làm việc trực tiếp với các đối tác, đơn vị về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất …

Tuyển dụng: Nhân viên Pháp chế Đầu tư

Tuyển dụng: Nhân viên Pháp chế Đầu tư

Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Pháp chế đầu tư. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư. Soạn thảo văn bản pháp lý liên quan đến dự án đầu tư. Làm việc với các cơ quan nhà nước về thủ tục đầu tư. Lập, tư vấn, …