TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG – AT LÀO CAI

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ XÂY DỰNG – AT LÀO CAI

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam tuyển dụng:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Quản lý, giám sát biện pháp thi công, bản vẽ shop, làm việc trực tiếp với nhà thầu, tư vấn giám sát, đơn …

Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – AT LÀO CAI

Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – AT LÀO CAI

Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam cần tuyển:  Thông tin công việc Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư. Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Thẩm định dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Lập kế hoạch thực hiện dự án …