Cảng hàng không Quốc Tế Nội Bài

Cửa hàng Fastfood tại Sân Bay

Khu vực công cộng, sảnh E, tầng 2 nhà ga T1, sân bay Quốc tế Nội Bài view img
FastFood 2 - Khu vực công cộng - Tầng 3 - Nhà ga T2 view img
FastFood 3 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga T1 view img
FastFood 4 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga T1 view img

Dịch vụ quầy lưu niệm

Gifts & Souvenirs 1 - Khu vực cách ly , Sảnh E, Tầng 2, Nhà ga T1 view img
Gifts & Souvenirs 2 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga T1 view img
Gifts & Souvenirs 3 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga T1 view img
Gifts & Souvenirs 4 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga T1 view img
Gifts & Souvenirs 5 - Khu vực cách ly - Tầng 3 - Nhà ga T2 view img
Gifts & Souvenirs 6 - Khu vực cách ly - Tầng 3 - Nhà ga T2 view img
Cảng hàng không Quốc Tế Tân Sơn Nhất

Cửa hàng Fastfood tại Sân Bay

FastFood 1 - Khu vực Sảnh check-in đảo A-B - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
FastFood 2 - Khu vực gate 10-12 - Nhà ga Quốc nội view img

Dịch vụ quầy lưu niệm

Gifts & Souvenirs 1 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 2 - Khu vực cách ly - Gate 20 - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 3 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 4 - Khu vực làm thủ tục - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 5 - Khu vực làm thủ tục - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 7 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 8 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 9 - Khu vực cách ly - Tầng 2 - Nhà ga Quốc tế view img
Cảng hàng không Quốc Tế Phú Quốc

Dịch vụ quầy lưu niệm

Gifts & Souvenirs 1 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc nội view img
Gifts & Souvenirs 2 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc nội view img
Gifts & Souvenirs 3 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc nội view img
Gifts & Souvenirs 4 - Khu vực làm thủ tục - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 5 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 6 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc tế view img
Gifts & Souvenirs 7 - Khu vực cách ly - Nhà ga Quốc tế view img