Thư ký giám đốc Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
15 tr
Hồ Chí Minh
02/01/2023
Trưởng phòng kinh doanh Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
25 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
02/01/2023
Kỹ sư xây dựng kinh nghiệm trên 6 năm kinh nghiệm1 Chúng tôi xây dựng các công trình như nhà ở, công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng, công trình thuỷ , khai khoáng, công ích, chế biến.
7,5 - 9 triệu
Hà Nội
22/12/2022
Tuyển dụng Mô tả ngắn
15 triệu VND
Hậu Giang
31/12/2022
Trợ lý giám đốc kinh doanh Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
13 triẹu
Hải Phòng
02/01/2023
Nhân viên hành chính văn phòng Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
12 triệu
Hồ Chí Minh
01/01/2023
Kế toán trưởng Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
8 triệu
02/01/2023
Phó giám đốc Cập nhật số liệu mảng phụ trách lên phần mềm Misa.
20 triệu
Hồ Chí Minh
06/01/2023