Chung cư cao cấp Central Park

Thông tin dự án
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Vị trí dự án Khu đô thị Đông Hương, P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa
Tiến độ Đang triển khai
Quy mô dự án Công trình hỗn hợp gồm: 03 Tầng hầm & 27 Tầng nổi
Mô tả chi tiết dự án