Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Collify
“Kết nối Doanh nghiệp và Văn hóa Việt-Nhật “
Collify là một công ty đặt trụ sở tại Việt Nam, tập trung vào phát triển các mối quan hệ kinh doanh bền vững và kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và tư vấn, cùng với một loạt các đối tác trong nhiều ngành công nghiệp như OEM, bất động sản và nông nghiệp, chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện trong việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, bao gồm tư vấn thương mại, tư vấn công việc công cộng và dịch vụ triển lãm thương mại.

Tư vấn cho đối tác Nhật Bản

Những tiêu trí A&T Group làm việc với đối tác Nhật Bản
01

Tư vấn OEM

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.

02

Tư vấn Thương Mại

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.

03

Quan hệ Ngoại Giao

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.

Tư vấn cho đối tác Việt Nam

Những tiêu trí A&T Group làm việc với đối tác Việt Nam
01

Hội chợ thương mại Nhật Bản

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.

02

Tư vấn thương mại

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.

03

Đầu tư sang Nhật Bản

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, A&T group tập trung phát triển các dự án bất động sản. Cung cấp các sản phẩm bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, đem lại các không giản sống bằng các giải pháp kiến trúc sáng tạo, tiện ích đầy đủ và môi trường xanh trong lành, phù hợp xu hướng và phong cách sống mới.