Khu đô thị Sinh thái Thuận Thành - Bắc Ninh

Thông tin dự án
Chủ đầu tư Liên danh giữa công ty A&T Việt Nam và Công ty MIK Group
Vị trí dự án Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Tiến độ Đang triển khai
Quy mô dự án 769,5 ha
Mô tả chi tiết dự án