SƠ ĐỒ NHÀ GA HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (T2) SÂN BAY NỘI BÀI

TẦNG 1 – HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN LẤY HÀNH LÝ KÝ GỬI VÀ LÀM THỦ TỤC THÔNG QUAN

TẦNG 2 – HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP CẢNH, KIỂM DỊCH Y TẾ

 TẦNG 3 – HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐI LÀM THỦ TỤC HÀNG KHÔNG

 TẦNG 4 – PHÒNG CHỜ KHÁCH VIP VÀ THƯƠNG GIA, NHÀ HÀNG, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG