Phó phòng đầu tư chi nhánh Bình Dương Nhằm phát triển, xây dựng, mở rộng các dự án tại tỉnh Bình Dương, A&T Group tiến hành bổ sung tuyển dụng vị trí Phó phòng đầu tư chi nhánh Bình Dương (theo mô tả công việc đính kèm).
Thỏa thuận cạnh tranh
Bình Dương
06/10/2023